Język plende

Oferta

Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o. o. powstało w 1993 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia specjalne.

Doświadczenie konstruktorów oraz praktyczna wiedza pracowników warsztatu poparte wieloletnim doświadczeniem umożliwiają rozwiązywanie problemów dotyczących zarówno montażu ręcznego, jak i automatycznego w produkcji jednostkowej i wielkoseryjnej, także z kontrolą poprawności wykonywanych operacji.

Wiedzę dotyczącą budowy maszyn oraz procesów technologicznych zachodzących w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujemy także do sprzedaży komponentów wyposażenia produkcji. W 2002 roku zawarliśmy długoterminową umowę ramową z firmą BOSCH. Dwa lata później zostaliśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Schmidt Technology®. Od 2005 r. jesteśmy dystrybutorem na terenie kraju firmy CDS Bettinelli.


W wyniku realizacji projektu „1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” wprowadziliśmy innowację procesową poprzez poprawę efektywności i jakości obecnej oferty przedsiębiorstwa. Zmieniliśmy sposób przygotowania, planowania i realizacji procesów wytwórczych, poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie służących do obróbki metali z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania. Firma doposażyła także ciąg technologiczny w piec hartowniczy, który umożliwia wytwarzanie produktów o parametrach mechanicznych niemożliwych do osiągnięcia w dotychczas stosowanej technologii. Jakość wyrobów wzrosła również dzięki nowoczesnym i dokładnym pomiarom, które wykonujemy przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych.

Oferujemy nową, niestosowaną dotychczas technologię precyzyjnego wykonywania ulepszonych produktów, tj. stanowiska montażowe, części maszyn i przyrządy oraz maszyny i linie montażowe. Charakteryzują się one przede wszystkim wyższą jakością wykonania przy wykorzystaniu różnych materiałów, w tym o podwyższonej twardości po hartowaniu.  Uzyskane produkty odznaczają się także  znaczną precyzją, oraz poprawionymi parametrami mechanicznymi. Nowa oferta wyróżnia się większym asortymentem wyrafinowanych kształtów , jednorodności obrabianych detali. Właściwości takie jak: twardość, gładkość powierzchni oraz jednorodność struktury są w pełni zgodne z założeniami przyjętymi w procesie konstruowania. Wykonujemy produkty nowej generacji, znacznie ulepszone, dokładniejsze i jednolite, dzięki czemu podnosimy poziom m.in. szybkości dostaw i kompleksowości usług. Wykonane przez nas urządzenia i linie montażowe cechuje wysoka funkcjonalność. Poprawie uległy wymiary geometryczne i została podniesiona ich odporność i wytrzymałość na zużycie. Nasze nowe produkty wyróżniają się nie tylko ze względu na innowacyjną technologię produkcji, ale również udoskonalone metody kontroli produkcji i jakości wykonywanych wyrobów, dzięki pomiarom oraz badaniom twardości i gładkości powierzchni.

Na wyższą jakość świadczonych przez nas usług wpływa również oprogramowanie zarządcze  z klasy ERP. Nasi klienci mają możliwość bieżącego podglądu w postęp w realizacji swojego zamówienia lub zapytania. Program ten pozwala nam również w każdym momencie udostępnić dane o stopniu zaawansowania produkcji i jej jakości, wskaże wykaz operacji wadliwych, co wpływa na zasadniczą poprawę jakości obsługi.


Fachowa wiedza, mobilność, czy możliwość współpracy "on-line" pomagają szybko i sprawnie rozwiązywać problemy naszych klientów z wielu branż - motoryzacyjnej, elektromaszynowej, AGD i innych.

Podążając za rozwojem przemysłu firma AMS systematycznie zwiększa udział w rynku nowoczesnej techniki montażu i automatyzacji, stawiając na jakość świadczonych usług - działamy zgodnie z normami ISO 9001:2008.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom zadowolenia.

Zaufali Nam

DO GÓRY

Nip: 884-00-32-331 Regon: 890229093 KRS: 0000122764.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.

Copyright © 2005-2022 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario hosting: lepiej.pl