Język plende

Ogłoszenia

Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

zakup urządzeń i przyrządów pomiarowych niezbędnych do utrzymania
poziomu jakości pomiarów w Izbie Pomiarów Przedsiębiorstwa AMS Sp.zo.o.

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

zakup postprocesora do oprogramowania Edgecam dla frezarki
DMG MORI NVX 5080 - sterowanie CELOC

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

zakup narzędzi do uzbrojenia frezarskiego centrum obróbczego

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

zakup pieca komorowo-hartowniczego

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

zakup frezerskiego pionowego centrum obróbczego, sterowanego numerycznie

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Informacja o wyłonieniu dostawcy

O wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu pn. Wprowadzenie na rynek nowej technologii poprzez zakup Frezarskiego Centrum Obróbczego i niezbędnego oprogramowania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na:

oprogramowanie wspomagające zarzadzanie klasy ERP

 

Informacja o wyłonieniu dostawcy:   Pobierz

Protokół wyboru dostawcy:   Pobierz


Zaufali Nam

DO GÓRY

Nip: 884-00-32-331 Regon: 890229093 KRS: 0000122764.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.

Copyright © 2005-2019 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario hosting: lepiej.pl