Język plende

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o. Jagodnik 17C 58-100
Świdnica
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy

Zaufali Nam

DO GÓRY

Nip: 884-00-32-331 Regon: 890229093 KRS: 0000122764.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.

Copyright © 2005-2018 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario hosting: lepiej.pl