Język plende

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o. Jagodnik 17C 58-100 Świdnica

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: ams@ams-at.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

- realizacji działań wykonywanych przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i wykonania umowy,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Zaufali Nam

DO GÓRY

Nip: 884-00-32-331 Regon: 890229093 KRS: 0000122764.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.

Copyright © 2005-2022 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario hosting: lepiej.pl