Język plende

Kariera

Konstruktor Automatyk, Programista LabVIEW

Miasto: Świdnica (Jagodnik)      Dział: Dział Budowy Urządzeń

Data publikacji: 15.07.2020


Więcej
Konstruktor Automatyk

Miasto: Świdnica (Jagodnik)      Dział: Dział Budowy Urządzeń

Data publikacji: 17.02.2020


Więcej
Automatyk – Asystent Konstruktora

Miasto: Świdnica (Jagodnik)      Dział: Dział Budowy Urządzeń

Data publikacji: 17.02.2020


Więcej
Elektryk – Montaż Urządzeń

Miasto: Świdnica (Jagodnik)      Dział: Dział Budowy Urządzeń (Warsztat)

Data publikacji: 17.02.2020


Więcej
Część Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o .o. Jagodnik 17C 58-100 Świdnica.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 3 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Zaufali Nam

DO GÓRY

Nip: 884-00-32-331 Regon: 890229093 KRS: 0000122764.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.

Copyright © 2005-2020 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario hosting: lepiej.pl